Garantievoorwaarden.
Old and Special trees verleent 1 jaar garantie op ieder verkochte olijfboom mits deze goed zijn aangeplant en als een goede huisvader verzorgt worden. Indien de bomen uitgeplant of verpot worden dient dit te gebeuren in de periode en op voorschriften die door ons aangegeven worden. Plantvoorschriften worden steeds medegedeeld bij aankoop.  De garantie loopt vanaf de datum van aankoop. Ziektes en plagen dient u zelf te bestrijden. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden (droogteschade, waterschade, vorstschade) schade door knagen van dieren, beschadigingen van machines en dergelijke vallen niet onder deze garantie.
Bij eventuele schade al dan niet vallende onder garantie vragen wij u dit onmiddellijk via mail kenbaar te maken, zodat we dadelijk over kunnen gaan tot actie om de schade te beperken. Elke klacht met betrekking op de garantie is enkel mogelijk op vertoon van het garantiecertificaat.